Децата са различни. Оценката на ситуацията и индивидуалните психологически характеристика на всяка едно, могат да ви насочат към отговор на въпраса дали да запишете детето на занималня, обяснява психологът Зоя Богданова.

Ако първокласникът е затворен и срамежлив, не се стреми да се откроява или да контактува с връстници, ако живее в свой собствен свят и предпочита да стои сам дълго време, тогава може би не трябва да ходи на занималня, а да посещава детски психолог.
Такова дете се чувства изключително неудобно във всяка група, а занималнята след училище ще му донесе допълнителни психологически трудности (или дори травма).

Ако детето е агресивно, арогантно или недоверчиво, ако е много емоционално (плаче, смее се, прегръща се, кара се), ако проявява прекален инат и самоувереност, новата среда и обкръжение също едва ли ще му са от полза. Такива деца като правило имат тесен кръг от приятели и са доволни от това положение.
Занималнята, която на практика е „удължено“ училище, е подходящ изход, ако детето ви е активно и общително.
Ако то има много интереси, по природа е лидер и по различни причини вие не можете да му обърнете достатъчно внимание след училище.

Ако детето умее да слуша, да преговаря и създава приятелства, открито да изразява мнение и ако умее да обяснява действията си можете да го изпратите на занималня, след като говорите с него и получите неговото съгласие.

В други случаи е по-добре да претеглите плюсовете и минусите, да отидете на консултация с психолог, да разберете какви са истинските му нужди. Едва тогава вземете решение

Предимства на работа в група

Дневен режим. Можете да бъдете спокойни: детето ви ще бъде нахранено, ще му помогнат с домашните и ще играе достатъчно.

Организирано свободно време. Днес занималните разполагат с компютърни класове, модерно спортно оборудване и проектори за гледане на учебни и игрални филми. Понякога децата в извънучилищното образование допълнително изучават чужди езици или дори работят с логопед.

Развитие на комуникативни умения. Занималнята ще има положително въздействие върху развитието на здравото и уверено дете.

Продължава на страницата на Новите родители