Някои родители и до днес използват тези възпитателни мерки от Третия райх, за да възпитават бебето си. При това те отдавна са отживели.

Преди няколко десетилетия възпитанието на децата е изглеждало по съвсем различен начин - за разлика от днес, когато глезим и галим рожбите си. По време на нацизма са били използвани възпитателни методи, които днешните родители с право осъждат. Всеки е чувал съвета: Когато бебето плаче, оставете го да си реве. Той принадлежи на немската лекарка Йохана Хаарер, която по време на Третия райх се е смятала за корифей сред съветниците по възпитанието на деца. Методите, препоръчани в нейната книга Германската майка и първото й дете, днес се описват с понятието „черна педагогика“.

Йохана Хаарер е националсоциалистически специалист по белодробни заболявания. Въпросната книга излиза през 1933 г. и съдържа съвети за възпитанието на арийското дете. Ето какви качества е трябвало да притежава истинският националсоциалист: липса на чувства, жестокост спрямо другите хора, потребност за разграничаване от останалите. Това се постигало най-добре, като още от съвсем малки децата се възпитават в безчувственост. Хаарер съветва майките да прекарат първите 24 часа от раждането разделени от бебетата си. Кърменето трябвало да следва определен план. На всеки четири часа майката имала право да посещава детето си, за да го кърми двайсет минути. През останалото време то трябвало да бъде оставено само в отделно помещение. Освен това майката не бивало да отделя на бебето повече внимание, отколкото било задължително за телесната хигиена и храненето, за да не се разглези.

Разглезваме ли детето днес, когато му посвещаваме много повече грижи в сравнение с едно време? Експертите са на мнение, че това в никакъв случай не му вреди, а напротив – дори подпомага развитието му. Те са категорични, че е невъзможно бебето да се разглези през първата година от живота си чрез твърде много обич и внимание. 

През 80-те години книгата на Йохана Хаарер все още се продава в Германия, макар и в изменен вид. Това е причината много родители и досега да действат по този или по подобен модел, когато бебето им плаче. Но резултатите от многобройни педагогически изследвания показват, че това е погрешно. Когато бебето плаче, трябва веднага да се провери, а не да се остави да се дере с минути. Причината е от биологичен характер: бебетата нямат чувство за време и следователно не могат да преценят колко дълго плачат. Може според вас да са изминали само няколко минути, но на бебето да се струват много повече.