Бабите и дядовците са незаменими помощници на младите родители и често прекарват много време със своите внуци. Но понякога се налага да се изправят пред сериозни предизвикателства, за да се харесат на малчуганите.

Ето 5 полезни съвета от италиански експерти, които могат да ви помогнат да направите това успешно. И да станете не само любимци на своите внуци, но и да спечелите искрената благодарност на родителите им.

Не ходете на гости изненадващо

Задължително предупредете семейството за посещението. Възможно е в този ден те да имат други планове. А след като пристигнете, с децата се отнасяйте като член на семейството, а не като гост. И помогнете на майката, ако има нужда да я отмените в някое от битовите й задължения. Така всички ще ви се радват и ще ви бъдат благодарни.

Протегнете първи ръка

Ако случайно се скарате с децата, опитайте веднага да постигнете мир. Може да се случи да имате недоразумения или да поспорите, но е важно бабите и дядовците винаги да правят първата стъпка за помирение, макар да са по-възрастни. Именно от позицията на най-възрастни и най-мъдри трябва да се стремите да поддържате мира в семейството, дори да се чувствате лично засегнати.

Спазвайте установения ред

Не променяйте никога правилата, наложени от родителите, дори да смятате, че те грешат в отглеждането на децата си. Всеки има право на грешки, а вие може само деликатно да ги посочите, без да се намесвате.

Показвайте еднаква привързаност към всички внуци

Не фаворизирайте едно от децата, тъй като така страдат останалите и техните семейства. Бабите и дядовците трябва да бъдат опорна точка, да са символ на справедливостта, а не причина за напрежение между братя и сестри.

Бъдете позитивни

Вашият оптимизъм помага и на децата, и на внуците ви, да преодолеят трудностите, пред които са изправени. Опитайте да наблягате на положителните емоции и да смекчете отрицателните. Така ще им помогнете да приемат проблемите и трудностите по правилния начин и да излязат по-лесно и по-бързо от тях.

Новите родители