Повечето от онова, което наистина ми е потребно, за да знам как да живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил още в детската градина. Ето какво научих там:

Играйте честно.

Не удряйте хората.

Оставяйте нещата там, където сте ги намерили.

Не вземайте вещи, които не са ваши.

Извинете се, ако сте обидили някого.

Мийте ръцете си преди всяко ядене.