Изчервявайте се.

Топлите сладки и студеното мляко са полезни.

Живейте хармонично.

Научете нещо.

Измислете нещо.

Порисувайте.

Попейте.

Потанцувайте.

Поиграйте. Поработете… Всеки ден по малко.

Всеки следобед си поспивайте.

Когато сте на улицата, внимавайте дали не идва кола.

Дръжте се за ръце и вървете плътно един до друг.

Бъди готов за чудеса.

Помни малкото зрънце, което си посадил в пластмасовата чашка.