Имате ли си работа с хора, които обичат да спорят за спорта?

В този случай не става дума за градивен диалог, в който двама души се изслушват с цел да научат нещо ново, да вникнат в чуждата гледна точка, да обменят опит. Това е интелигентният спор, в който е удоволствие да се участва, стига общуващите да имат едни и същи намерения.

Възможно е (и по-често се случва) обаче в спора участниците просто да искат да надприказват събеседника си и да „спечелят“ спора. По този път често се случват две неща: първо, разпаленият спорещ не чува какво всъщност казва опонентът му; второ, задължително почти се разсърдва.

По това можете да познаете човека, с когото е по-добре да не влизате в спор, защото няма как да последва нещо градивно.

В спора се ражда истината, са казали хората, но в спора могат да се развалят и приятелства, когато се прекрачат границите.

Помислете кое е на всяка цена – да бъдете прави или да бъдете разумни, премерени и наблюдателни.

Който не е прав, първи се сърди.