От женски форум:

- Момичета, напоследък приятелят ми е доста студен, какво да правя?

- Погребвай!