Журналист отива на село да прави статистическо проучване за продуктивността на овцете. Запътва се към един овчар и го пита:

- Извинете, колко литра мляко дават Вашите овце?

- Кои? Белите или черните?

- Ами...Белите...

- 2 литра мляко.

- А черните?

- 2 литра мляко.

- Добре...а колко килограма вълна дават?

- Кои? Белите или черните?

- Ами...Белите...

- 2 килограма.

- А черните?

- 2 килограма.

- Добре де, господине...защо след като и белите и черните дават едно и също количество, ме питате всеки път за кой от двата вида става въпрос?

- Защото белите овце са мои.

- А черните?

- И те са мои.