Между приятелки:

- Моят мъж толкова се уморява на работа, че не си чувства нито ръцете, нито краката, нито рогата.