Лао Дзъ е китайски философ от древността, централна фигура в даоизма, една от трите главни китайски религиозно-философски системи. Той е по-възрастен съвременник на Конфуций, който поставя началото на конфуцианството. Лао е бил пазач на имперските архиви в Лоян, провинция Хънан, през 6-и век пр. Хр. от където черпи невероятната си мъдрост и познания.

В религиозните форми на даоизма Лао Дзъ е почитан като божество. Според традицията той е живял през 6. век пр.н.е., но в съвременната историография се предполага, че или е легендарна личност, или е живял през 4. век пр.н.е., по времето на Стоте школи на мисълта.

Да си припомним философията на китайския мъдрец, на когото приписват лаконични и трудни за тълкуване мисли и интерпретации:

***

Верните слова не са красиви, красивите слова не са верни.

Мъдрият не спори, спорещият не е мъдър…

Бъдете внимателни към своите мисли - те са началото на вашите постъпки.

Да действаш значи да бъдеш.

Който получава има малко. Който дарява има много.

Богат е този, който е доволен.

Бедите на целия свят тръгват от дреболии, така както и великите дела се състоят от по-дребни.

Въпреки че войната си поставя за цел спокойствието и мира, тя е неизменно зло.

Истински просветленият никога не воюва.

Природата постига всичко, без да бърза

За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.

Едва покълналото растение е нежно и слабо. Изсъхналото е твърдо и кораво. Оттук става ясно, че всичко, което е нежно и слабо, в него има живот.

Когато сте в благополучие, помислете какво трябва да се предприеме по време на беда, защото голямата беда обикновено започва от незначителната.

Който побеждава другите, е силен. Който побеждава себе си, е могъщ.

Който знае много, е мълчалив; който говори много, нищо не знае.

 Който говори много, често се проваля.

Добрият не е красноречив. Красноречивият не е добър. Знаещият не е всезнаещ. Всезнаещият не е знаещ.

Мъдрецът не се запасява, но колкото повече прави за другите, толкова повече забогатява; колкото повече дава на другите, толкова повече има. Дао на мъдреца е: действай, но не отнемай.

Музиката в душата може да бъде чута от Вселената.

Причината за трудното управление на народа се заключава в това, че народът е просветен и сред него има много умни.

Първокласният воин никога не се гневи.

Пътят от хиляди ли започва с първата крачка.

Спрете злото, докато не съществува, задръжте болестта преди да се появи.

Когато се освободя от това което съм, ставам това, което мога да бъда.

Да виждаш нещата такива, каквито са, е лесно. Силата е в това да можеш да ги приемеш.

Големият човек се придържа към същественото и оставя нищожното. Той върши всичко според правдата и никога не разчита на законите.