Прогресът на първокласниците по математика и роден език на края на учебната година се определя от нивото на предучилищната подготовка и социално-икономическия статус на родителите. Това показва ново изследване, съобщава family.rambler.ru.

Учените проучили данните на около 1300 първокласника от 38 общообразователни училища, гимназии и лицеи в началото и в края на учебната година. Проверили навиците на децата в речевата култура (писане, запас от думи, четене) и по математика (събиране, изваждане, умения да се решават задачи). Различията на показателите след края на учебната година станали показателни за прогреса на учениците по различните предмети.

Изследователите са оценявали също и социалното и емоционалното развитие на учениците, професионализма на учителите и характеристиките на семейството (образование, професионален статус, материално положение, възпитателни практики).

В резултат специалистите изяснили, че статусът на училището влияе на успеха на детето – резултатите в училищата с по-голям статут били по-силни, въпреки че този резултат е от последващо значение.

Прочетете целия текст в Новите Родители.