„Резултатите ни показват, че процесът е бил задействан от азотния диоксид, друг страничен продукт от изгарянето на въглища и е възникнал първоначално в естествената мъгла. Друг ключов аспект в превръщането на серния диоксид в сулфат е това, че произвежда киселинни частици с размер няколко десетки микрометра и формираната киселина е била достатъчно разредена. Изпаряването на тези частици мъгла след това са довели до по-дребни киселинни частици мъгла, които са покрили града.“

Подобни неща се случват днес в най-замърсените градове на Китай. Причината, че не се е случил драматичен инцидент като лондонската „мъгла убиец“ се дължи на щастлива химическа случайност: Китай използва много торове и това, в съчетание с натовареното движение по пътищата води до високо равнище на амоняк, който неутрализира частиците. 
„Докато в Лондон мъглата е била с висока киселинност, съвременната китайска мъгла е като цяло неутрална.“

Което съвсем не е здравословно, но сравнено с тези четири дни в Лондон през 1952 г., определено е за предполочитане. 

Джан се надява, че разбирането на това, което е причинило смъртоносната мъгла в Лондон, може да помогне на други градове да се справят със замърсяването в дългосрочен план. 

Източник: Business Insider