Може да изглежда странно, че учените изследват атмосферно явление от преди 68 години, при положение, че има купища съвременни проблеми, с които да се борим, но понякога поуките от миналото могат да ни помогнат със сегашните проблеми. 

Такъв е случаят с новото изследване на учени от Тексаския университет A&M. Не само, че са разплели дългогодишната историческа мистерия, но са стигнали до ценна информация за справяне с проблемите в най-замърсените градове в света. 

Въпросното събитие е „мъглата убиец“, която пада над Лондон за няколко дни през 1952 г. Тя  се появява за първи път на 5 декември и се вдига четири дни по-късно с най-малко 12 хиляди жертви, с около 150 хиляди души в болница и хиляди недокументирани загинали животни. Въпреки Закона за чистотата на атмосферния въздух, който се приема донякъде като отговор на случая, действителните причини за трагедията бяха неизвестни досега. 

Чрез атмосферни проучвания на мъглата в Китай и лабораторни експерименти д-р Рени Джан  и неговият екип стигат до отговор: азотният диоксид, който превръща сравнително по-безопасния серен диоксид в смъртоносната сярна киселина. 

„Хората са знаели, че сулфатът има голям принос за мъглата и че частиците сярна киселина са били формирани от серен диоксид, отделян от изгарянето на въглища за битови нужди, електроцентрали и др. – обяснява Джан. „Но как серният диоксид е превърнат в сярна киселина не е било ясно.“