Когато става дума за вечния стремеж към щастие, едва ли ще се обърнем към науката. Тя помага за много неща, например да правим умни телефони, да лекуваме опасни болести и да изследваме Космоса, но щастието... ?

Оказва се, че и тук науката може да ни предложи конкретни резултати, колкото и да ни се вярва. Ето няколко съвета, подкрепени от научни изследвания и дългогодишен клиничен опит.

Преди всичко: спрете да се опитвате да бъдете щастливи

Макар и да има начини за „измерване“ на щастието – химически или с въпросници, това неясно понятие означава различни неща за различни хора. Един от най-големите недостатъци на този факт е, че ако си поставиш щастието за цел, това те дърпа назад.

Някои от най-важните изследвания върху щастието, излезли през последните години, са в пряко противоречие с култа към позитивността, типичен за книгите за „самоусъвършенстване”, които настояват да си поставяме непостижими цели за лично щастие. 

В публикация съвместно с други автори през 2011 г. Джун Грубър, психолог от Йейл, отбелязва, че стремежът към щастие всъщност има негативни последствия. Не защото не е доказано, че изброените по-долу неща не допринасят за щастието сами по себе си, а защото „когато правиш тези неща с мотивацията или с очакването, че те трябва да те направят щастлив, това може да доведе до разочарование.”

Като не забравяте този най-важен съвет, ето някои от нещата, които със сигурност ни карат да се чувстваме по-добре.

1. Майсторство

Да овладееш ново умение не е лесна работа. Но ако преодолеете първоначалния дискомфорт, колкото по-добри ставате, толкова по-добре ще се чувствате.

Изследване, публикувано през 2009 г. в Journal of Happiness Studies, открива, че хората, които се посвещават на усвояването на някаква способност, изпитват моментен стрес, но повече щастие и удовлетворение в рамките на часове, дни и в дългосрочен план.

„Хората често се отказват от целите си, защото са стресиращи, но ние открихме, че в края на деня има полза от това да научиш да правиш нещо добре,” казва Райън Хоуел, преподавател по психология в Държавния университет на Сан Франциско.

2. Автономия

Същото изследване, което твърди, че усвояването на умение може да увеличи щастието в дългосрочен план, открива също, че ежеминутният стрес, свързан с усвояването на дадено умение може да бъде намален от автономността и усещането за общност.

„Резултатите ни показват, че можем да намалим моментния стрес, свързан с усъвършенстването на способностите, като се уверим, че удовлетворяваме нуждата от автономия и свързаност,” обяснява Хоуел. „Например, да вършите дейността с други хора и да се уверите, че това е нещо, което вие сте избрали и което съответства на това кои сте.”