И двамата родители определят личността на детето, но отхвърлянето от страна на единия родител може да се окаже по-травмиращо за дългосрочното му развитие. Оказва се, че отхвърлянето от страна на бащата може да причини по-дългосрочна и по-дълготрайна травма от отхвърлянето от страна на майката, показват резултатите от ново изследване по проблема.

И въпреки че отхвърлянето и от двамата родители е травмиращо за децата, бащите са често онези, които имат по-силен авторитет, по-висок престиж и власт. Именно за това детето приема отхвърлянето от страна на бащата много по-трудно и може да получи по-тежки психически травми в специално този случай. По правило, след отхвърляне от един или от двамата родители децата стават по-тревожни и несигурни.