Изключете логическото си мислене, отпуснете се и отговорете на тези три въпроса, насочени към вашето подсъзнание. Не мислете дълго за отговорите – отговорете това, което първо ви идва наум. Ако трябва, запишете отговорите. В края на теста ще научите по нещо за себе си.

1. Представете си следните пет животни. Подредете ги едно след друго.

 крава, тигър, овца, кон, прасе

2. Опишете всяко в списъка с по една дума:

Кучето е...
Котката е...
Плъхът е...
Кафето е...
Морето е...

3. Помислете за петима души, които са важни за вас. Изберете за всеки от тях един от следните цветове. Можете да избирате само по един цвят за един човек.

жълто, оранжево, червено, бяло, зелено

Ще намерите отговорите на следващата страница.