Всеки човек по различен начин използва своите емоции при вземането на решения. Най-общо казано, емоционалната интелигентност се изразява: 1) в способността да управлявате чувствата си и да не им позволявате да излизат извън контрол – например не си позволявате да се поддавате на депресии или безпокойство или да губите разсъдък в пристъп на гняв; 2) в способността да отстъпвате пред препятствия и поражения и в умението да управлявате своите пориви в необходимата посока за постигане на целта; 3) в съпричастността – умението да разкодирате емоциите на другите хора, без да ги карате да ви разказват какво чувстват; 4) в способността хармонично и мъдро да управлявате чувствата си в отношенията с хората – например да разпознаете настроението и атмосферата, царяща в групата.

Тестът ще ви помогне да определите степента на развитие на вашите емоционални способности.

1. Вие сте мениджър в организация, която се старае да поощрява уважението към расовото и етническото разнообразие. Случайно сте чули някой да разказва расистки виц. Вашите действия?

a)    Най-добрият начин да се справите с такива работи е, като не реагирате на тях, затова го игнорирате. 

b)    Поканвате човека в кабинета си и обяснявате, че поведението му не е подобаващо и че ако това се повтори в бъдеще, ще последва дисциплинарно наказание.

c)    Веднага заявявате на всеослушание, че подобни шеги са неприемливи и няма да се допускат във вашата организация.

d)    Съветвате човека, разказал вица, да се запознае със специализирана литература в областта на търпимостта и взаимното зачитане на културите.

2. Във фирмата ви наскоро са назначили млад мениджър. Вие сте забелязали, че той не е в състояние да взема и най-прости решения, без да се посъветва преди това с вас. Вашите действия?

a)    Признавате, че „той не притежава необходимите качества, за да успее тук”, и намирате друг човек от колектива, който да поеме задълженията на мениджъра. 

b)    Молите HR мениджъра да поговори с него за това как младият мениджър вижда бъдещето си в организацията.

c)    Нарочно му поръчвате да взема много и сложни решения, за да придобие по-голяма увереност в своите сили.

d)    Постоянно разработвате за него серия от трудни, но изпълними задания и се съгласявате да бъдете негов коучинг.

3. Вие сте служител в отдела за работа с клиенти и току-що ви се е обадил изключително сърдит купувач. Как реагирате?

a)    Прекъсвате телефонния разговор. Не си струва да се изслушват оскърбления от когото и да било.

b)    Изслушвате клиента и перифразирате това, което мислите, че той изпитва.

c)    Обяснявате на клиента, че той е несправедлив, че вие само си гледате работата и ще му бъдете признателни, ако той не ви пречи. 

d)    Казвате на клиента, че разбирате колко много и основателно е разстроен, и предлагате своята помощ за решаването на проблема му.

4. По време на фирмено събрание (работна среща) ваш колега си приписва заслугите за работа, свършена от вас. Какво предприемате?

a)    Незабавно и публично доказвате, че работата е ваша, а не извършена от него.

b)    След събранието отвеждате колегата настрана и му казвате, че ще бъдете признателни, ако следващия път, когато говори за вашата работа, ви спомене.

c)    Никакви действия, не е хубаво сътрудникът да се поставя в затруднено положение пред хората.

d)    След изказването на колегата публично му благодарите за споменаването на вашата работа и по-подробно обяснявате на групата целта и резултатите от нея.

5. Опитвате се да успокоите колега, изпаднал в ярост за това, че шофьор на друга кола го е заклещил в голямо задръстване. Вашите действия?

a)    Молите го да не го прави на въпрос, нали всичко е наред и няма защо да нервничи.

b)    Включвате неговата любима радиостанция и се опитвате да му отвлечете вниманието.  

c)    Присъединявате се към критиките по адрес на другия шофьор.

d)    Разказвате му как ви се е случило нещо подобно и колко сте били ядосани, докато не сте разбрали, че другият шофьор бърза за болницата.