1. Гергьовден е?

а. църковен празник в чест на Свети Георги Победоносец

б. ден на храбростта и Българската армия

в. празник на овчаря

г. всичко изброено

2. Как е изобразяван Свети Георги Победоносец в иконите?

a. на кон, в краката му прободената с копие ламя

б. бос, коленичил, със скръстени за молитва ръце

в. с книга и жезъл

г. с меч, борейки се с бълващ огън змей

3. Кой от изброените народни ритуали е не само Герговденски, но се практикува и на Еньовден?

а. Жените се къпят в роса за здраве.

б. Момите се люлеят на люлки.

в. Берат се билки.

г. нито един от изброените

4. Според народните вярвания лятото започва на Гергьовден и свършва на?

а. Ивановден

б. Йордановден

в. Успение Богородично

г. Димитровден

5. Какво означава името Георги?

а. овчар

б. земеделец

в. победител

г. воин

6. Кой военен марш е химн на българската армия?

а. „Шуми Марица”

б. „Напред към подвизи и слава”

в. „Велик е нашият войник”

г. „Един завет”

7. Едно-единствено българско бойно знаме е носител на ордена „За храброст”. Кое е то?

а. Самарското знаме.

б. Знаме № 3 от Априлското въстание, Хвърковатата чета на Георги Бенковски.

в. Знамето на 58-и пехотен Опълченски полк, участвало в битката при Дойран.

г. Възпоменателното знаме за освобождението на Плевен.

8. Един военен художник, назначен в българското министерството на войната, рисува знаменитата картина „На нож”, известна и като "Атака" (1913 г.). Кой е той ?

а. Василий Верешчагин

б. Ярослав Вешин

в. Борис Денев

г. Емил Холарек

9. Коя война, която е водила България и е победила, е известна като „Войната на капитаните срещу генералите”?

а. Сръбско-българската война

б. Първата балканска война. 

в. Междусъюзническата война

г. нито една от изброените

10. Главнокомандващ на Българската армия е?

а. Началникът на Генералния щаб

б. Председателят на Народното събрание

в. Министър-председателят

г. Президентът

Ще намерите отговорите на следващата страница.