Тайната на хората, които пишат добре

12 април 2018 г., 17:10
1039

Ditty_about_summer / Shutterstock

Невероятно или не, но ако положите усилия да пишете по-бавно, това може да подобри качеството на вашите текстове, откри ново изследване. Участниците в него, които са писали само с една ръка, са създали много по-добри есета от останалите, е установил екипът от специалисти. Водещият автор, г-н Срдан Медиморец, обяснява: “Писането може да е твърде плавно или твърде бързо и всъщност това реално може да снижи качеството на писания текст.

Изглежда това, което пишем, е крайния продукт на взаимодействието между нашите мисли и инструментите, които използваме, за да ги изразим. Както и начините, по които физически използваме тези инструменти, били те молив, химикалка или клавиатура”. Хората, които пишат много бързо, може да изберат онази дума, която се появи първа в ума им. А ако се забави процеса на писането това може да подобри качеството на лексиката, която използвате, за да изразите идеите си.

Проф. Риско, друг от учените, провели изследването, твърди, че “Това е първото изследване, което доказва, че когато се повлияе по определен начин на писането на хората, то може да стане по-качествено. Ние не казваме, разбира се, че студентите трябва да пишат курсовите си работи с една ръка, но резултатите ни определено показват, че ако забавят писането си, това може да подобри неговото качество. Бързото писане очевидно има своите недостатъци. Това е много важно и наистина трябва да се вземе предвид, особено в условията на развиване на нови видове инструменти за писане, които по правило ускоряват и улесняват нашето писане.”

Според екипа забавянето на писането може да има положителен ефект във всички случаи и при всички видове инструменти за писане, от молива и хартията до модерната техника на превръщането на говор в писмен текст. Важният детайл е, че не бива да се забавя твърде много, защото тогава, отвъд една определена граница, забавянето може да бъде влошаващо текста. Границата минава точно там, където се намира скоростта на нормалното писане с ръка – ако писането падне под нея, това ще влоши неговото качество, затова научете се да откриете личния си баланс между скорост и качество.

Psy Blog

Ключови думи:
Коментари