Фарадеевите кафези са различни от електронните заглушаващи устройства, които работят чрез активното излъчване на електромагнитен сигнал, който пречи да приемето радио сигнала. Заглушаващите устройства често са незаконни, но Фарадеевите кафези не нарушават закона, защото са пасивни. Те само филтрират телефонните сигнали, въпреки, че блокирането на всички телефонни сигнали в бар може би не е изцяло добра идея.

Не се споменава дали Тайлър е блокирал и WiFi сигналите освен клетъчните, които имат по-къси дължини на вълната и така има шанс да се промъкнат през бариерата и да позволят на клиентите да се свържат с мрежата през WiFi мрежа, а не през 3G или 4G мрежите.

Във всеки случай идеята е наистина оригинална. Тайлът далеч не е единственият ентусиаст, който използва науката за да разреши социални проблеми. В Сан Франциско, САЩ  и в някои части на Германия местните власти са започнали да боядисват стените със специална хидрофобна боя, така че ако някой подпийнал посетител реши да уринира върху тях да бъде неприятно изненадат от обърнатата посока на струята.

Както често се случва, ако имате проблем, науката може да помогне.

Източник: ScienceAlert