„Като малка исках да стана балерина/учителка/лекарка...“ Понякога желанията се осъществяват, друг път мечтите си остават просто мечти, защото често детските блянове се разминават или нямат нищо общо с това, което ще се случи в действителност.

Но е факт, че въпросът дали след гимназията да учи, или да работи и какво, е избор, пред който се изправя всеки в своите ...найсет години. И е първият голям самостоятелен избор, който прави. Въпрос, които си задава доста преди абитуриентския бал и решения, след което нищо не е същото.

Темата на професионалното ориентиране притеснява и родителите на ученици от 8-10 клас. Дали младите хора да продължат образованието си и да допълнят знанията си, или да се втурнат към кариера в работата – какво биха предпочели самите те?

Без съмнение, по-високото образование е по-голяма дългосрочна инвестиция. Дипломата обаче не гарантира лесна работа. Днес работодателите изискват от кандидатите множество различни, понякога много специфични умения.

В Университета на Кент са подготвили списък от десет умения, които са особено ценени от работодателите, пише 7ya.ru. Тези умения са:

1. Устна комуникация – умението за ясно и уверено изразяване на своите мисли.

2. Екипен дух – способност за уверена работа в екип.

3. Търговска жилка - разбирането на реалностите на пазара е от съществено значение.

4. Аналитични и изследователски умения - системното събиране на информация, способността да се установяват фактите и да се правят заключения въз основа на наличната информация. Способността да се решават проблеми.

5. Инициатива / лична мотивация – умението да се действа по собствена инициатива, да се идентифицират възможностите и да се предлагат идеи и решения.

6. Целеустременост – решимост работата да се доведе докрай, способността да се упражни реално влияние върху ситуацията и постоянното търсене на начини, които биха дали възможност за справяне по-добре с проблемите.

7. Писмена комуникация – умението мислите да се изразяват ясно в писмен вид.

8. Планиране и организация – визия за развитието и умение за планиране, както и ефективно прилагане на плановете в практиката.

9. Гъвкавост - способността за успешно адаптиране към промените във всяка ситуация.

10. Управление на времето – умението проблемите да се решават приоритетно и да се спазват крайният срок.

Вижте още на страниците на Новите родители.