Генетична мутация, възникнала преди около 6 - 10 хил. години в северозападната част на черноморското крайбрежие, е довела до появата на сини очи.

"Първоначално всички сме имали кафяви очи", казва Ханс Айберг от Копенхагенския университет.

"Една генетична мутация, засягаща гена OCA2 в хромозомите ни, е създала нещо като "прекъсвач", който буквално изключва способността на организма да създава кафяви очи", обяснява Айберг.

Вместо напълно да изключва този ген, "ключът" ограничава действието му, като намалява производството на меланин в ириса. Ако генът OCA2 е напълно изключен, в косата, очите и кожата ни нямаше изобщо да има меланин - състояние, известно като албинизъм.

Айберг и екипът му са изследвали митоходриалната ДНК на синеоки хора в няколко страни, сред които Йордания, Дания и Турция. Този тип ДНК се предава само по майчина линия, която е по-лесно да се проследи.

В порядъка на няколко поколения сегментите в наследената ДНК се разместват, така че индивидите имат различни последователности. Последователностите, които се запазват, се наричат хаплотипове. Когато група индивиди споделя дълги хаплотипове, това означава, че тази последователност се е зародила сравнително скоро сред прародителите ни и не е имала време да се разбърка.

"Синеоките хора - и тези в Дания, и тези в далечна Йордания -  всички те имат един и същ хаплотип, всички имат точно същите генетични промени, които са свързани с една единствена мутация, която прави очите сини," обясняват учени.