От всички поздрави, най-важни са тези с ръцете. Правилното ръкостискане може да предаде вашата топлина и сила. То може да покаже на другия човек, че сте подкрепящи и надеждни. Едно добро ръкостискане може да остави впечатление за един човек завинаги. Дори ако го срещнете само веднъж.

Учените потвърждават, че доброто ръкостискане създава трайно впечатление

Независимо дали става въпрос за работа в позната среда или за среща с някого за първи път, правилното ръкостискане е чудесен начин да създадете първото впечатление. В древни времена ръкостискането е възникнало като начин хората да покажат, че не са въоръжени. Днес, ръкостискането предава желанието на двете страни да проведат безопасен и продуктивен разговор.

За разлика от много други знаци на езика на тялото, ръкостискането включва физически контакт. Начинът, по който се ръкувате с някого и начина, по който подхождате към ръкостискането, говорят много за взаимодействието помежду ви. Правилното ръкостискане има силата да насърчава позитивността между хората, участващи в поведението, както и наблюдаващите. Увереното ръкостискане увеличава интереса на човека към взаимодействието, намалява негативните асоциации и комуникира на по-дълбоко ниво от вербалната комуникация.

Слабото, нервно ръкостискане ясно показва, че сте неспокойни, неподготвени или неспособни. Прекаленото силно ръкостискане от своя страна може да демонстрира сила или прекалена самонадеяност, може да е белег на власт или агресия. 

Инициирането на ръкостискане показва самоувереност. Ако искате да покажете, че сте готови и ентусиазирани, по време на интервю за работа например, може първи да подадете ръка. Но ако искате да покажете уважение към отсрещната страна, може да изчакате другия да посегне пръв към жеста. При по-консервативните личности или с човек от по-висок ранг, е добре да изчакате.

В повечето случаи жестът има за цел да насърчава позитивните чувства, но може да се използва и като форма на социално манипулиране. Има много нюанси в начините да се здрависате, но ако искате да покажете, че сте добронамерени, подайте двете си ръце. Ръкостискането с две ръце, при което двете ръце обхващат тази на другия, показва искрени и топли чувства.