Точните причини за развитието на шизофренията продължават да остават до голяма степен мистерия, но една от посоките, в които са насочени усилията на учените, е връзката между бременността и отключването на болестта.

Напълно ново изследване показа нови и потенциално обещаващи резултати. Според тях фокусът на вниманието трябва да се насочи към ключовата роля на плацентата в бременната жена.

Учените отдавна разглеждаха възможността шизофренията да се окаже нервнодегенеративно заболяване, което се причинява по време на бременността или съвсем скоро след раждането, но и досега не бяха ясни истинските причини за проблема, както и точния механизъм на причиняването.

Резултатите от новото изследване дават сериозни основания, за да се надяваме, че науката скоро ще разгадае мистерията на болестта и ще изгради успешен модел за нейната превенция, както и за борбата с нея в наличните случаи.