Тренира ума

Представете си, че проблемът, пред който сте изправени, всъщност е интересна задача. Заменете всички отрицателни мисли с такива, които са ориентирани към действие. Заменете - "Не се разбирам с този човек" с "Как бих могъл/могла да подходя към него? Променете "Няма какво да се направи" с "Какво решение не съм пробвал/а до момента?".

Кара ни да усвояваме нови умения

Дори и да се провалите, това не е повод за отчаяние. Направете мозъчна атака. Запишете всички възможни начини за постигането на целта, дори и най-странните и фантастичните. Анализирайте ги и изберете това, което ви се струва най-подходящо.

Провалът ни помага да организираме приоритетите си

И малките задачи са свързани с по-големи цели. Определете целта в живота си, като използвате скала на приоритетите. Номерирайте следните области от живота според важността им за вас.