Децата се превръщат в по-щастливи възрастни, когато майка им е щастлива във връзката си. Цели 73% от хората, чиито майки са посочили, че са „напълно щастливи“ в отношенията си, казват, че са „напълно щастливи“ в собственото си семейство.

Това е само един от семейните фактори, който предвижда кои деца ще израснат по-щастливи. Другите са: избягване на редовни разправии и поне три вечери заедно в седмицата. Караниците повече от веднъж седмично с родителите, са свързани с много по-ниски равнища на щастие сред децата.

Учените също са установили, че липсата на по-малки братя и сестри е също фактор, който допринася за по-късното щастие. По-възрастните братя и сестри нямат измеримо въздействие върху начина, по който се чувстваме в по-късна възраст. 

Заключенията идват от дългосрочно проучване, проведено във Великобритания, озаглавено Understanding Society. Това е най-мащабното проучване от този тип в света, което проследява над 40 000 домакинства в продължение на няколко години. Настоящите изводи почиват върху извадка от над 10 000 мъже, жени и деца. 

Източник: PsyBlog