Психолог предизвиква приетата за стандартна позиция, като се позовава на доказателства, събирани в продължение на 30 години.

Хората, които са сами, е по-вероятно да претърпят психологически растеж и развитие в сравнение с тези, които са женени или омъжени, твърди изследването.

И това е само една от характеристиките на самите хора, която често е пренебрегвана. Други подобни положителни черти включват по-висока социална активност и устойчивост на характера.

Резултатите идват след анализ на резултатите от 814 изследвания, проведени по протежението на 30 години.

Д-р Бела ДеПауло се обръща към 124-тата годишна конференция на Американската Психологическа Асоциация:

“Прекаленото взиране в опасностите на самотата може да ни попрече да видим някои дълбоки ползи от нея.”

“Време е да оценим по-точно живота на хората, които са сами и самите хора – ние трябва да разпознаем и признаем тяхната реална сила и устойчивост, както и източниците на смисъл в техния живот,” добавя д-р ДеПауло.