„В живота има моменти, в които розата е по-важна от къса хляб.“

Райнер Мария Рилке - австрийски поет, смятан за един от най-значимите творци на поезия от края на XIX и началото на XX век