Младият каубой Кени се преместил да живее в Тексас и купил от един фермер магаре за сто долара. Фермерът се съгласил да му достави магарето на следващия ден. В уреченото време той обаче се появил и му рекъл:

— Имам лоши новини, синко. Магарето умря.

—  Добре, значи ще ми върнеш парите — казал Кени.

— Не мога. Вече ги похарчих.

— Добре. Тогава ще ми донесеш умрялото магаре.

— Какво ще правиш с него? — зачудил се фермерът.

— Ще го разиграя на томбола.

— Не можеш да разиграеш на томбола мъртво магаре.

— Разбира се, че мога. Само гледай. Просто няма да кажа на никого, че магарето е умряло.

След месец фермерът видял Кени и го попитал:

— Какво стана с мъртвото магаре?

— Разиграх го на томбола. Продадох 500 билета по два долара и спечелих 998 долара.

— Никой ли не се оплака?

— Само печелившият. Затова му върнах двата долара, които беше дал за билета.

Източник: spiralata.net