Една нощ, лисицата се лутала в тъмнината и паднала в един кладенец. Опитала да се измъкне, но не могла. Станало ѝ ясно, че трябва да изчака до сутринта. На следващия ден по същия път минал един козел и надникнал в кладенеца. Видял лисицата и я попитал:

– Какво правиш там?

– Слязох да пия малко вода. Това е най-добрата вода, която съм опитвала. Слез и ти да я опиташ. – казала му хитрата лисица.

Без да се замисли, козелът слязъл в кладенеца, пил вода, но после също като лисицата не можал да излезе. Тогава лисицата му предложила:

– Имам идея. Изправи се на краката си, аз ще се покатеря на теб и ще изляза от кладенеца. След това ще помогна и на теб да излезеш.

Козелът отново подходил наивно и помогнал на лисицата, а тя докато се отдалечавала от кладенеца му казала:

– Ако беше достатъчно умен, никога нямаше да слезеш в кладенеца, без да разбереш дали можеш да излезеш от него.

Извод: Гледайте, преди да скочите, и помислете за изхода.