Пътешественикът продължил нататък. Скоро стигнал до една ферма. На портата също имало пазач.

    -Може ли да пием вода тук? - попитал човекът с кучето пазача.

    -Да, на двора има кладенец.

    -А кучето ми?

    -До кладенеца има поилка.

    -А дали ще ви се намери малко храна?

    -Да, ще те нахраним.

    -А за кучето?

    -Ще се намери кокалче.

    -Какво е това място?