Имало едно време един брахман. Той бил много много беден, толкова беден, че не можел дори семейството си да изхрани. Не издържал на тежкото бреме и решил да сложи край на живота си, като се удави в близката река.

Отишъл той при реката и що да види, Лакшми, богинята на богатството, и Ганеша, богът на късмета, играят на зарове. Те също го видели и го питали, кой според него ще спечели. Бедният брахман заложил на богинята Лакшми и тя в радостта си му подарила една златна гривна.

Щастлив, той отложил злощастното си намерение и се навел да отпие водица от реката. В този миг гривната се изсулила и цопнала във водата, а една риба само това чакала и я глътнала. Отново тъжен, бедният брахман потеглил към дома, обаче и дума не казал на жена си за случката.

На следващия ден пак отишъл до реката, и там пак играели на зарове богинята Лакшми и бог Ганеша. Историята се повторила. Брахманът пак заложил на Лакшми, и тя не го оставила с празни ръце. Дарила го със златна огърлица. Радост изпълнила сърцето на брахмана, че ще има пари да нахрани децата си. Тръгнал към дома, но по пътя един орел го набелязал, спуснал се и му отмъкнал огърлицата. Прибрал се брахманът с потънали гемии, и пак дума не обелил.

Трети ден, същата история. Отива на реката, гледа – Лакшми и Ганеша. За пореден път брахманът заложил на Лакшми, но този път си тръгнал не с един дар, а с цял куп съровища. По пътя обаче разбойници го нападнали и обрали, и пак  се прибрал с празни ръце.