Три момичета минавали през железопътен прелез и се оказали между два влака, но и трите останали живи. Недалеч от тях стояли бесове и горещо спорели:

- Ти защо не хвърли първата под влака? - крещяли си те един на друг, - душата й беше наша!

- Не можах. На гърдите й висеше кръст!

- А ти защо се забави? Втората беше без кръст, можеше да хвърлиш нея! - извикал друг.

- Макар и без кръст, но тя се осени с кръстното знамение.

- А ти пък защо пропусна? Третата беше невярваща!

- Така е, но майка й я беше прекръстила преди път с думите: „Върви с Бога!”

Из „Християнски притчи”

Превод: Десислава Главева