Попитал веднъж някой:

— А какво ако платим с добро за злото?

Мъдрецът отвърнал:

— А с какво тогава да се отплатим за доброто?