4. Гневът може да ни помогне да опознаем себе си по-добре

Според едно изследване около една трета от интервюираните са зявили, че изразеният гняв им е помогнал да видят собствените си грешки.

5. Гневът намалява насилието

Въпреки че гневът много често предхожда физическото насилие, той също може да намали насилието. Основната причина за това е, че той емного силен знак, че дадена ситуация трябва да се разреши. Когато другите видят този сигнал те са по-мотивирани да опитат и да успокоят гневната страна.

6. Гневът като стратегия за преговаряне

Гневът може да бъде оправдан начин да получите това, което искате. В изследване, посветено на преговорите участниците са правили повече и по-големи отстъпки на гневни преговарящи, отколкото на спокойни преговарящи. 

Източник: Psy Blog