"Ако нямаше празнина между фантазията и нейното въплъщение, животът ни ще се превърне в пълен ад."

Пол Остър - съвременен американски писател.