Има ли начин да хвалим детето и това да носи само полза?
Основните 10 правила анализира Анастасия Кокеева. 

1. Да възпитавате, означава да хвалите

Да възпитавате – значи да видите, да отбележите и да насърчите най-добите страни в характера на вашето дете. Да му дадете пространство и да създадете условия да се изяви.
А това понякога е трудно.

2. Хвалете конкретната постъпка, не детето

Забравете похвали от сорта на: „Ти си забележителен!“
Подобно изречение по-скоро ще обърка детето. Вероятно ще се замисли какво чак толкова е направило, че е впечатлило майка си.
По-добре е да кажете конкретно: „Много добре си нарисувал тази картина“ или пък: „Впечатлена към колко бързо успя да прибереш играчките и да подредиш стаята си“.

3. Сравненията разболяват

Неприемливо е да сравнявате детето – било с брат, сестра, било с приятелите или връстниците му.

„Виж как Петя бързо си изяде супата!“, „ Чу ли как хубаво пее Маша? Кога и ти ще се научиш така?“

Вижте целия текст на страниците на Новите родители.