"Невъзможно е да изградим един различен свят с безразлични хора." (Питър Маршал)

Питър Пол Маршал (1830-1900) е шотландски художник и инженер, работил главно в Англия. Завършва гимназия и отива да работи в Англия като чертожник и инженер. Там започва да рисува, а по-късно се сближава с кръга на Прерафаелитите (група английски художници, поети и критици от средата на 19. век).