Младите майки често чуват съвета „Не сравнявай бебето си с останалите, всяко се развива по свой начин”. Това е вярно, но съществуват широки граници, в които бебето трябва да е постигнало определени задачи на развитието, като обръщане от гръб по корем, сядане, прохождане. Значителното отклонение от тях може да е сигнал за проблем в развитието, който да изисква консултация със специалист.

Естествено е родителите на първо дете, които нямат база за сравнение, да забележат закъсненията едва, когато то наближи втората годинка и не проговаря. Речта е най-често използваният от родителите маркер за нормално детско развитие. Той обаче е късен индикатор и е върхът на развитийната пирамида. За да се стигне до реч, детето трябва навреме да е изпълнило редица други задачи.

Контрол на главата

Първата задача на развитието за детето е да установи добър контрол на главата. Това е редно да се случи от 1-и до 3-ти месец, за да се осигури по-нататъшното еволюиране на позата на детето към седеж и изправено положение. Закъснение в тази задача е прогностичен фактор за забавяне в цялостното двигателно и речево развитие.

Волево хващане на предмети

Снимка: Shutterstock

Ето я втората важна задача по пътя към езика. Съзнателното посягане към предмет е добре да се случи около 4-ия месец и се разгръща напълно до 9-ия. То има отношение към доброто развитие на зрително-моторната координация (координацията око-ръка), която е изключително важна за всеки вид обучителен процес.

Хващането и манипулирането с предмети е източник на опит, който бебето ще използва за постигането на много други цели. Езиковите понятия се усвояват първо чрез действията, за това между 8-ия и 10-ия месец малкото би трябвало да започне да осъзнава предназначението на предметите и да постави началото на целевата им употреба. Например да допира чашката до устните си.

Това осъзнаване трасира пътя на имитацията – основно умение, чрез което децата учат.

Вижте целия текст на Новите родители - едно място, посветено на децата, майките и бащите.