В следващите редове ще ви представим няколко любими цитата из Словото на Петър Дънов, посветени на любовта, които си заслужава да бъдат споделяни и препрочитани.

Насладете им се!

"Ако ти за любовта не си готов да пожертваш всичко в света, ти не можеш да разбереш живота. Човек трябва да бъде готов да жертва. Не да напусне живота, а във всички противоречия да види красивото, хубавото."

"Хората не трябва да се питат взаимно: „Обичаш ли ме?“ Това, което свети, не гори. Това, което люби, не говори."

"Не убивайте плътта, нито личността в себе си. Плътта е инструмент, на който душата свири."

"Всяко чувство, което огорчава, носи смърт. Всяко чувство, което произвежда радост и веселие, носи живот."

"Ако се сърдите, няма да постигнете любовта. Когато се сърдите, вие сте далеч от любовта. Със сърдене, с подозрение и съмнение любовта не се намира."

"Обича ви само онзи човек, в присъствието на когото вашите затруднения постепенно намаляват и изчезват."

"Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш."

"Не питайте никого: „Ти обичаш ли ме?“. Щом питате, всичко ще изгубите. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. Как ние обичаме, това е наша работа."

"Да обичаш един човек, аз разбирам да не допуснеш в ума си нито една мисъл против него и да държиш образа му също тъй свещен, както твоя образ. Това е максима. Който може, така трябва да обича."

"Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи."

"Вярвайте само в любовта, която дава."

"Любовта винаги е взаимна - любовта ражда любов."

"Без страстта любовта съществува, но не може да се прояви. Тогава хората страдат. Любовта не вижда грешките, защото ги поправя."

"Любовта остава при този, който е благодарен. Всичко правете с любов."

"Любовта не се изисква. Който иска любов, той няма любов в себе си."

"На онзи, който има любов, никаква сила не може да противодейства. Той е човек с ново разбиране. Той живее в мир и светлина."

"Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос."

"Който прилага закона на любовта малко говори, а много върши."

"Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те – личен, обществен, семеен или общочовешки."

"Любовта е вътрешен стимул, който ви тласка напред. Без любов не можете да прогресирате. Ако никого не обичате, вие не можете да учите. Вие трябва да обичате поне едно живо същество, за което да учите."

"В каквато и форма да ви посети любовта, благодарете, защото тя иде да изчисти всичко нечисто, което срещне по пътя си."

"Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича."

“Жена” от санскритската дума „зео” означава „живот” на български. „Мъж” произлиза от санскритската дума „манас”, което означава същество, което мисли."

"Любовта е вечният стремеж на две души."