•Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни. Какво да правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността в живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава. (18, 105)

•За да заболее, човек трябва да е нарушил някакъв Божествен закон. За да не заболява, да не остарява, човек трябва да живее нормално, според законите на Разумната Природа. Докато живее нормално, човек никога не може да заболее. (45, 73)

•Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят. (147, 45)

•Всяко болезнено състояние се заражда у човека, когато се срещнат две противоположни мисли, две противоположни чувства или две противоположни волеви действия. Болка може да се яви навсякъде в нашия организъм, когато умът, сърцето и волята не си хармонират. Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлението на Любовта. Всички болести в света, като ревматизъм, ишиас, главоболие и ред други, са резултат на подпушване в чувствата. Дайте хода на Любовта. Не я подпушвайте, не я спирайте. (57, 12-13)

•Любовта трябва да влезе, за да уравновеси ума и сърцето. И Божествената мисъл трябва да дойде. Примери за състояния, които показват, че няма хармония между ума и сърцето: неразположение, дразнене, обезсърчение, страх, безпокойство, тревога, недоволство, омраза и пр. Тогава става нарушение на функциите на дишането, кръвообращението,хран осмилането и на функциите на черния дроб. (113)

•Всяка дисхармония във физическото тяло на човека показва, че надеждата му е отслабнала. И обратното - всяка неправилна проява на надеждата създава физическо разстройство на човека. (30, 64)

•Всички болести се дължат на известна дисхармония в човека. Когато черният дроб на човека се разстрои, това показва, че в неговите нисши чувства има нещо неправилно. Когато го боли главата, това показва, че в мисловните му способности, в неговите мозъчни центрове има някаква дисхармония. Това значи, че той не мисли право. Когато сърцето на човека се свива, това показва, че в милосърдието му има някаква дисхармония. Щом сърцето ти се свива, ти трябва да изправиш своето милосърдие. (14, 255-256)

•Съмнението, безверието представят утайки, които пълнят полето на етерното тяло на човека, както и неговия мозък. Отрицателните мисли на съмнението, на безверието се отразяват вредно върху целия организъм на човека - върху мозъка, върху белия и черния дроб, върху сърцето, върху общата му жизненост, вследствие на което нервната му система напълно се изтощава и отслабва. За тази цел ученикът трябва напълно да се освободи от ненужния товар на съмнението. Как ще се освободи? - Чрез Любовта. (14, 235-236)

•Много от болестите се явяват от неправилното развитие на моралните чувства. И затова всички ще се стремите да изправите недъзите си. Направиш ли една погрешка, ще почувстваш болка или в стомаха, или в сърцето, или в белите дробове, или в краката, или в лакътя, или в червата, или в пръстите, или в гръбначния стълб, или в черния дроб и т.н. Локализирането на болестите в разните места показва каква погрешка си направил. Особена медицина има Природата. (65, беседа 18, 192)

•Колкото повече се отдалечава човек от естествения живот, толкова по-големи са възможностите за неговото заболяване. Причината за болестите се крие в неправилното хранене, в неправилното дишане или в кривата мисъл. Колкото по-малко Светлина има човек в мисълта си, толкова по-големи са възможностите му за заболяване. Всяка болест се дължи на недостатъчно Светлина в ума, на недостатъчно Топлина в сърцето или на недостатъчно Сила в организма. Когато Светлината, Топлината и Силата се намаляват, болестите идат. Когато Светлината, Топлината и Силата се увеличават, здравето се увеличава. (89, 94)

•Ако чувствата на човека не са хармонични, явява, се разстройство и в храносмилателната, и в дихателната система. Хармонията в човешкия живот зависи от главната мозъчна система и от симпатичната нервна система. Докато те са в хармония, животът ви ще бъде хармоничен. (12, 270)

Прочетете още на petardanov.com