Всички са съгласни, че противоповоложните характери се привличат и това важи за стари и млади, за щастливи и нещастни, за самотници и за социални хора. Но в новата си книга изследователят по проблемите на връзките Матю Джонсън твърди именно обратното – че хората се привличат точно от партньори, с които си приличат, и с които съвсем не са противоположни. В дискусиите по въпроса отдавна има три водещи теории: за хомогамията, при която сходни хора се привличат, за хетерогамията, при която се привличат различни хора и допълнителната трета хипотеза, при която хората се привличат от такива партньори, които ги допълват, независимо от техните сходства или противоположности.

Но според Джонсън ясният победител е именно хомогамията. От 50-те години на миналия век социалните учени са провели над 240 изследвания, за да определят дали сходството по нагласи, личностни характеристики, външни интереси, ценностна система и общи принципи може да доведе до привличане. А през 2013 година учените Монтоя и Хортън са направили мета-анализ на всички тези изследвания до момента и са открили безспорна закономерност между сходството между двама души и вероятността при тях да се появи привличане. И тази закономерност е толкова силна, че важи за хората без оглед на тяхната култура и среда на израстване и възпитание.