Генетично изследвана откри кое е най-важното качество у партньора, по-важно дори и от начина, по който той или тя изглежда. Оказва се, че е много по-вероятно хората да се оженят или омъжат за партньор, който има сходно ниво на интелект с тях. Резултатите показват, че когато се търси партньор, хората търсят сходство със себе си.

Интелигентността, както много други черти у един човек се регулира от нашите гени. В този смисъл хората търсят партньори със сходни генетични черти.

“В общия случай хората не избират своите партньори на случаен принцип. По пътя на търсенето на най-подходящ партньор сред най-силно значимите качества на другия са неговия интелект и постижения в образованието”, коментират авторите.