Едноминутен тест за съвместимост

За 60 секунди можете да прецените колко добре се съчетавате с човека до себе си. Започнете с четирите измерения:

Физическо

Емоционално

Интелектуално

Споделени дейности

Напишете за всяко от тези измерения на близостта до каква степен е важно да го има във вашата връзка. "Задължително" означава, че това измерение е от решаващо значение за вас, без което не можете да си представите една връзка. "Силно желателно" - важно е за вас, но не е задължително да го усещате всеки ден. "Възможно"  - това измерение е относително маловажно за вас - можете да си представите връзката и без него.

След като отговорите за себе си, помолете и партньора си да направи същото. Можете да напишете на своя лист и отговорите, които предполагате, че той ще даде.
Когато и двамата сте готови, сверете отговорите си.

Колкото повече елементи съвпадат, толкова по-добра е съвместимостта между вас.

Ако имате една или повече комбинации „Задължително/Възможно”, можете да поговорите с партньора си и да се опитате да поработите върху тези различия. Докато някои прояви на интимност идват при някои от нас по-естествено, отколкото други, всички можем да учим и да се развиваме в нови посоки. Взаимното разбиране на приоритетите може да гарантира успех на връзката в дългосрочен план.