6. Нуждае се от внимание.

Възможно е да се чувства пренебрегнат. Замислете се дали има промяна във вашето поведение, дали сте отчуждени, по-затворени и мълчаливи от обичайното. Ако е така, това може би е подтикнало половинката ви да провери дали няма някой друг в живота ви и дали не сте споделили с някого какво ви измъчва.

7. Навик.

Ако партньорът ви предпочита да прерови телефона ви, вместо да поговори с вас, със сигурност не е готов за сериозна връзка или просто не разбира значението й. Преди да се обвържете сериозно, добре е да си изясните взаимно някои правила и виждания за съвместното съжителство и за живота като цяло.

Цветелина Велчева по материали от Bright Side