Още от деца се опитват да ни научат на правилни маниери на масата. По света обаче, в зависимост от култура и националност, те се различават. Дори различните култури имат различни стандартни начини за поздравяване. Етикетът на масата всъщност показва легитимни начини за изразяване на удоволствието от хранене, съобщават от foodpanda. Преди време задължителните правилата на масата са били много строги, но времената се менят, а заедно с тях се менят и начините да показваме добри обноски.

Правилото "без лакти на масата" е наложено в средновековието, защото масите са били много претъпкани и така се е спестявало място.

Правилото за издърпване на стола за жените, макар и винаги рицарско, е било инициирано не защото жените са безпомощни, а защото роклите им били огромни.

Начинът, по който оставяме приборите в чинията е също не толкова за удобство на сервитьора, а по скоро, спестяане на допълнително усилие да помолим да отсервират чинията ни.