Предлагаме ви невероятните мисли и поучения за любовта на Петър Дънов. Той дава напътствия за най-хармонична и пълноценна емоционална връзка, защото "За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки трябва да намери онзи, който го обича."

"На онзи, който има любов, никаква сила не може да противодейства. Той е човек с ново разбиране. Той живее в мир и светлина."

"Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос."

"Който прилага закона на любовта малко говори, а много върши."

"Не може да мислиш за някого, ако и той не мисли за тебе."

"Любов, в която има страх, не е истинска. Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта."

"Кой трябва да обича: слабият или силният? Слабият не може да обича. Само силният обича."

"Обичайте толкова, колкото любов излиза от сърцето ви."

"Заради любовта хората са готови на такива жертви, каквито без любов никога не биха направили."

"Дойдете ли до любовта, не казвайте, че някого обичате повече, а някого – по-малко. Обичайте толкова, колкото любов излиза от сърцето ви."

"И така, не се смущавайте от болестите и недъзите в света. Не се безпокойте за света, нито за себе си. Какво ще стане със света, или с вас, не е ваша работа. Има кой да се грижи за това. Който е създал света, Той се грижи за него. И най-голямото зло отстъпва пред Любовта. ... Любовта парализира действието на всички отрови. Обичай, люби и не се страхувай от нищо! Няма сила в света, която може да се противопостави на Любовта. Няма противоречие, което може да устои на Любовта. Тя е лек срещу всички болести, броня срещу всички отрови и злини. – Не може ли без противоречия, мъчнотии и злини в света? – Не може. Това е свят, през който неизбежно трябва да минете. Колкото по-смели и решителни сте, толкова по-добре за вас. Смелост е нужна на съвременните хора."

"Ако допускате в ума си, че онзи, когото обичате, може да ви причини някаква неприятност, това показва, че не го обичате."

"За да познаваш хората в истинския смисъл на думата, трябва да ги обичаш."

"Всяка мисъл е силна дотогава, докато не я изкажеш. За любовта не говори. Мисли я, чувствай я, но не говори за нея."

"Любовта не се изисква. Който иска любов, той няма любов в себе си."

"Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи."

"Не питайте никого: „Ти обичаш ли ме?“. Щом питате, всичко ще изгубите. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. Как ние обичаме, това е наша работа."

"Не убивайте плътта, нито личността в себе си. Плътта е инструмент, на който душата свири."

"Без страстта любовта съществува, но не може да се прояви. Тогава хората страдат. Любовта не вижда грешките, защото ги поправя."