Децата с високи и средни академични постижения на 11-годишна възраст е по-вероятно да използват канабис в по-късна юношеска възраст в сравнение с децата с нисък успех в училище, твърди ново проучване.  

Учените от Лондонския Юнивърсити колидж изследват училищните архиви на повече от 6000 деца. Техният анализ показва, че децата със средни академични постижения на 11-годишна възраст е по-вероятно да започнат да употребяват канабис от време на време или редовно в юношеска възраст.

Що се отнася до децата с висок успех в училище, резултатите са по-малко сигурни. Въпреки че те е по-вероятно да използват канабис в периода между 13 и 17-годишна възраст в сравнение с децата с нисък успех, разликата между двете групи не е статистически значима. С други думи, може да се дължи на случайност. Що се отнася до периода между 18 и 20-годишна възраст, групата с висок успех има значително по-голяма вероятност да използва канабис постоянно или от време на време в сравнение с групата с нисък успех.

Предишни изследвания са открили ясна връзка между училищния успех и интелигентността, тъй че свидетелствата предполагат, че по-умните деца е по-вероятно да пушат марихуана в сравнение с по-малко надарените им връстници. Големият въпрос е: Защо?

Авторите на изследването признават, че техните резултати не идентифицират ясно причините за връзката между академичните способности и употребата на канабис в юношеството. Въпреки това получаваме по-добра насока, ако обърнем въпроса наобратно: защо децата с по-нисък успех на 11-годишна възраст е по-малко вероятно да пушат марихуана в по-късна възраст?

Така се отваря възможност за различни обяснения: например, дали ниският академичен успех е свързан с по-ниска информираност за различни възможности да експериментираш с нови преживявания и по-малко желание да оспорваш обществените норми? Това остава в сферата на предположенията, но посочва цял нов набор от въпроси за по-нататъшно изследване.

IFLScience