Ако обичате да лягате късно и да се излежавате до обяд, вие сте „сова“. Според изследване на учени от Австралия това означава, че е твърде възможно да сте не просто нощна птица, а и социален хищник.

Резултатите, публикувани в сп. Personality and Individual Differences, сочат, че хората, които, които стоят до късно нощем, е по-вероятно да проявяват антисоциални черти на характера като нарцисизъм, макиавелизъм и тенденции към психопатия.

Според популярната сред много съвременни психолози концепция, тези личностни черти формират т. нар. „тъмна триада“. Хората, които ги притежават, са по-склонни към егоистично и манипулатвно поведение, което не зачита чувствата на другите.

Д-р Питър Джонасън от Университета на Западен Сидни (UWS) е изследвал над 250 души и склонността им да бъдат „сови“  или „чучулиги“, за да установи дали тази характеристика е свързана с личностните черти от т.нар. „тъмна триада“.

„Хората, които имат високи показатели при чертите от тъмната триада са – както много хищници като лъвовете и скорпионите – създания на нощта,“ заявява Джонасън.

„За онези, които следват стратегията на бързия живот, въплътена от чертите в тъмната триада, е по-добре да заемат и изследват слабо осветена среда, в която другите спят или имат  понижени когнитивни способности,“ допълва той.

Според Джонасън има еволюционни причини за връзката между антисоциалното поведение и предпочитанието да си буден през нощта.

„Вероятно има ко-еволюционна битка между тези, които мамят и изневеряват, и тези, които искат да ги открият и накажат. Тъмната триада може да представлява специализираните адаптации, които помагат да не бъдеш разкрит.“

„Характеристиките на нощта - слабо осветена среда, в която другите спят – улесняват случайния секс, отвличането на партньори и поемането на рискове, с които чертите от „тъмната триада“ са свързани.

„Пикът както на престъпленията, така и на сексуалната активност е през нощта, което подсказва подобна връзка,“ твърди Джонасън.

Според него, въпреки че е необходима още работа, резултатите от изследването представляват важен напредък в изследването на еволюционните и психологически характеристики на „тъмните“ аспекти от човешката личност.

Не го разбирайте погрешно: ако не сте ранобудници, не значи непременно, че сте кандидати за затвора. Вие може да сте напълно добронамерен и съвестен човек. И все пак, може би ви е малко по-трудно да устоявате на изкушенията.

Източник: Science Alert