За совата вечерта тепърва започва, когато чучулигата се унася в сън. Но разликите между тези два типа не се изчерпва с часа на ставане. Смята се, че чучулигите са съвестни, надеждни и емоционално стабилни. А совите са по-скоро творчески натури, нестабилни и по-склонни да имат проблеми със семейство и приятели.

1. Характер

Кой е по-привлечен от "тъмната страна"? Без съмнение, совите. Няколко проучвания върху чертите от "тъмната триада" (нарцисизъм, психопатия, макиавелизъм) и двата хронотипа ("чучулиги" и "сови"), са установили значителна връзка между късното лягане и споменатите черти, особено при мъжете.

2. Креативност

Кой е по-творчески настроен? Отново совите. Едно изследване, в което са участвали 52 мъже и 68 жени на възраст между 19 и 76 години, свързва двата хронотипа и визуалната креативност. Факторите, които теоретично стоят зад този тест, са гъвкавост (способността да преминеш от една линия на мисълта към друга), флуидност (способността да генерираш множество идеи, които да помогнат за решаването на даден проблем), оригиналност (способността да откриваш редки и необичайни отговори). Изследователите са установили, че нощните птици се справят по-добре и по трите показателя.

3. Точност

Кой е по-малко вероятно да закъснее за среща? Чучулигите. Учени наблюдавали пристигането на студентите в аудиторията за първия час в 8:15. Същевременно студентите попълнили въпросници, изследващи предпочитаното време за лягане, точността за срещи и вариант на известния тест с "Големите пет" характеристики на личността. Участниците били 267 на брой, на средна възраст 23 години. Хипотезите на изследователите били потвърдени: чучулигите и "съвестните" студенти първо, сами са отбелязали във въпросниците по-висок резултат по отношение на точността. Сравнено с действителното време на пристигане, резултатите били потвърдени.  

Източник: Psychology Today